Съдържание

За Интермедия
Партньорства
Работа и обучение

Програма за обучение и менторство

Програмата ни за обучение и менторство е напълно безплатна и е предназначена основно (но не само) за студенти в областта на информационните технологии и компютърните науки. Програмата започва с оценка на началното ниво (чрез провеждане на интервю) и създаване на индивидуална програма за самообучение и работа по собствен проект, с цел придобиване на необходимите знания за започване на работа като уеб разработчик. Осигуряваме обратна връзка и преглед на кода, както и допълнителни насоки по време на самообучението. Разчитаме основно на личната мотивация на всеки кандидат и приемаме само малка част от кандидатите в нашата програма.

Програмата обхваща следните области на професионална компетентност:

Общи:

 • Основи на програмирането;
 • Алгоритми и структури от данни;
 • Анализ на алгоритми;
 • Обектно-ориентирано програмиране и дизайн (SOLID/DRY принципи, design patterns);
 • Писане на чист програмен код;
 • Тестване на кода, TDD/BDD;
 • Рефакторинг, работа със съществуващ код;
 • Функционално програмиране;
 • Инструменти (git, virtualbox, vmware, docker);
 • Agile методология (Scrum, Kanban) и инструменти за съвместна работа (Zoho Projects, Trello, Asana, Slack);
 • Техники за оценка на времето за разработка;
 • Професионална комуникация;
 • Подготовка на CV и презентационни умения за представяне на личните проекти.

За backend разработчици:

 • Бази данни (SQL и NoSQL);
 • DevOps (Linux администрация - Ubuntu/CentOS/Amazon Linux, доставчици на cloud услуги - AWS, Linode, DigitalOcean, shell програмиране)
 • PHP 7;
 • Laravel 5.5;
 • Среди за разработка;
 • Друг език за програмиране по желание на кандидата - Python, Ruby (+Rails).

За frontend разработчици:

 • JavaScript, ECMAScript 2015/2017, TypeScript;
 • HTML/CSS/Bootstrap/Flexbox;
 • VueJS (React/Angular);
 • Vuex/Redux;
 • Среди за разработка;
 • Инструменти (npm, yarn, gulp, webpack);
Форма за кандидатстване