Съдържание

За Интермедия
Партньорства
Работа и обучение

Клиенти

On Call Central

www.oncallcentral.com

SaaS продукт за улесняване на комуникацията между пациенти и лекарски практики в САЩ. Предлага възможност за динамично създаване на телефонни менюта, както и поддръжка на различни отдели и графици за телефонните менюта. Поддържа график на дежурствата с автоматични уведомления до дежурните лекари според предварително създадена схема. Записва всички проведени разговори, пълната история на всяко обаждане и свързаните с него уведомления. Продуктът се разработва и поддържа от нас от самото му създаване.

Allied Pharmacies

www.alliedpharmacies.com

Allied Pharmacies е верига аптеки във Великобритания. За тях разработихме множество уеб-базирани инструменти за управление на бизнеса.

Globe Law and Business

www.globelawandbusiness.com

Globe Law and Business е издателство за специализирана литература по данъчни и бизнес теми във Великобритания. За тях разработихме система за управление на съдържанието и сайт за електронна търговия.

Рентген Русе

www.rentgen-ruse.com

За Рентген Русе на клиника Дукови разработихме уеб-базирано приложение за управление на снимките на пациенти с възможност за бързо споделяне на необходимата информация между пациенти, рентген и лекуващи зъболекари.