Съдържание

За Интермедия
Партньорства
Работа и обучение

Свободни позиции

Изисквания:

- Отлични познания по основи на програмирането - разработка и анализ на алгоритми
- Отлични познания по обектноориентирано програмиране
- Опит в проектирането на релационни бази данни
- PHP 5/PHP 7/MySQL
- Опит с MVC-базиран PHP Framework (използваме предимно Laravel 5, предлагаме възможност за обучение)
- Владеене на английски език (писмено - работно ниво)
- Git

Предимства:

- Познания по HTML5 и CSS3
- Опит с JavaScript framework (Vue.js, React.js или Angular)

Държим на следните личностни качества:

- Отлична комуникативност
- Добра организираност и самодисциплина
- Желание за усъвършенстване на уменията и професионално израстване

Работата е само на място в офиса на фирмата. Предлагаме възможност за обучение и работа по интересни SaaS проекти. Позицията е подходяща за студенти.

Изисквания:

- Отлични познания по основи на програмирането - разработка и анализ на алгоритми
- Отлични познания по обектноориентирано програмиране
- PHP 7, опит със Symfony 2 и/или Lumen framework (предлагаме възможност за обучение, използваме и двата фреймуърка в проекта)
- Владеене на английски език (писмено - работно ниво)
- Git

Държим на следните личностни качества:

- Отлична комуникативност
- Добра организираност и самодисциплина
- Желание за усъвършенстване на уменията и професионално израстване

Работата е само на място в офиса на фирмата. Позицията е подходяща за студенти.

Форма за кандидатстване