Съдържание

За Интермедия
Партньорства
Работа и обучение

Услуги

Бизнес анализ

Всеки нов проект в Интермедия започва с анализ на изискванията и провеждане на серия от разговори с клиента, за да се отговори на следните въпроси:

 • Какви са изискванията на клиента и какви всъщност са нуждите му?
 • Как работи бизнеса в момента и какви проблеми решава проекта?
 • Каква е бизнес стойността на проекта?
 • Може ли проектът да не се прави изобщо, а проблемите да се решат с използване на съществуващите системи на клиента или на готови системи от външни доставчици?

След изготвяне на ясна оценка на стойността, която ще донесе проекта, пристъпваме към дизайн на минималната възможна версия на продукта, която ще донесе полза на клиента, и започваме разработка по Agile методология.

Управление на проекти

Нашата философия при управление на проекти се състои от три основни принципа:

 1. Партньори, а не изпълнители

  Не работим според изпратени от клиента изисквания и спецификации, а се стремим да разберем изцяло бизнеса на клиента, за да предложим прагматично решение на всеки проблем.

 2. Винаги създавай стойност

  Всяка следваща версия на продукта, както и всяка промяна или нова функционалност, трябва да носи очевидна и измерима стойност за клиента.

 3. Прозрачност в отношенията

  Даваме достъп на клиента до системата ни за управление на проекти и поддържаме постоянна връзка, така че винаги можем да дадем отговор на следните въпроси:

  • По какви задачи се работи в момента?
  • Кой работи по всяка задача и какъв е срокът за изпълнение?
  • Какво е планираното и реално използвано време за всяка задача?

Използваме Agile методология (Scrum или Kanban, според нуждите на проекта) и Lean Startup принципите - кратки итерации до пускането на нови версии (работим със седмични спринтове), бърза валидация на промените и незабавно започване на следваща итерация.

Разработка на приложения

В Интермедия не правим просто уеб сайтове и не се занимаваме с дигитален маркетинг (оставили сме тази задача на ескпертите в тази област). Ние създаваме уеб приложения и мобилни приложения, които решават реални бизнес проблеми и носят стойност за нашите клиенти, като използваме най-добрите практики при съвременната разработка на софтуер.

Използването на Agile методология ни позволява да се адаптираме бързо към промени в изискванията и да създаваме решения, които могат да бъдат тествани и внедрени в работата при минимални срокове, след което да бъдат обновявани и поддържани.

Предлагаме не само разработка на софтуер, но и изграждане и поддръжка на облачна сървърна архитектура (работим основно с AWS и Linode).